Cursus

VanzelfGenezen is even flexibel als inventief, zodat wij naargelang uw wensen en budget een cursus cq. workshop-programma kunnen samenstellen. Parallel aan het karakter van uw organsiatie, stemmen wij de inhoud graag af op uw actuele situatie. Ons uitgangspunt is daarbij de rijke inhoud van het boek 'VanzelfGenezen'. Laat die inhoud uw leidraad zijn bij het opstellen van uw wensen.

VanzelfGenezen heeft een heldere hoofdstructuur, die aansluit bij het eenvoudige basisschema dat de gezondheidszorg kenmerkt: klacht, diagnose, herstel. Helder. Maar wat nu -vroeg ik me ruim dertig jaar geleden af-  als we naast de rationeel analytische benadering van de moderne westerse geneeskunde, de duizendjarige tradities zetten waarin niet ingrijpen centraal staat? Het doen van niet-doen mag strijdig zijn met onze hedendaagse prestatiedrang, maar levert het wellicht toch iets op voor mensen met fysieke klachten? Hoe waar is het dat het veranderen van eet- en leefwijze (de basis van de traditionele geneeskunde) van wezenlijke invloed kan zijn op onze fysieke klachten? Vragen die ik in het boek beantwoord.

En ik ga nog een paar stappen verder door naast de biochemische invalshoek en de eveneens rationeel natuurwetenschappelijke biofysica, de niet-materiële variabelen taal en bezieling in zowel diagnose als therapie te betrekken. Hoe beïnvloeden woorden en levensdoel het herstelproces? En omgekeerd, in hoeverre bepaalt de afwezigheid van drijfveren het ontstaan van klachten?

Gezien vanuit dit perspectief, vraagt het herstel van (complexe) klachten om een beredeneerde en zachte aanpak. Een aanpak waarin tijd de bepalende factor is. Geduld. Terughoudend. Flexibiliteit. Zonder het doel uit het oog te verliezen, tasten arts en patiënt samen af welke route naar herstel het beste past bij het totale beeld van de klacht.

Het boek neemt u mee op een ontdekkingstocht door een medisch landschap, waarin gevoel, kwetsbaarheid, de verstengeling van lichaam en ziel, ruststofwisseling, luisteren naar lichaamstaal, het organiseren van rust en de arts als coach een wezenlijke rol spelen. Een ander landschap dan u kent, wat de reis natuurlijk uitdagend maakt. Als u besluit door middel van een cursus op een meer intensieve wijze kennis te willen maken met deze visie op de gezondheidszorg, dan neem ik u van harte mee op deze verkenningstocht.

In de komende nieuwsbrieven zullen wij u over de opzet en structuur van de cursus verder informeren.

VanzelfGenezen wil graag lezingen en cursussen komen geven. Wij organiseren dat echter niet zelf. Dat laten wij graag over aan personen en organisaties die hierin het initiatief willen nemen.

VanzelfGenezen stelt graag een cursusaanbod samen dat past bij uw organisatie en situatie. Omdat iedere cursus maatwerk is, willen wij u vragen contact met ons op te nemen en samen de mogelijkheden te bespreken. U kunt daarvoor Maarten de Jager hier mailen of hem bellen op nummer 040 - 248 06 38. Dat is het telefoonnummer van de Praktijk voor Natuurgeneeskunde.