Boek te koop –

’t Is inmiddels als weer enige tijd geleden dat ik mijn boek heb geschreven. Nog steeds zeer actueel!  In het boek breng ik op toegankelijke wijze mijn visie en werkwijze op het herstellen van fysieke klachten naar voren. Ik leg daarbij het accent nadrukkelijk op het zelfregulerend vermogen van ons lichaam: het lichaam in staat stellen zichzelf te herstellen. U treft in het boek de weerslag aan van ruim 30 jaar ervaring in het werken met patiënten (inclusief mijzelf) met complexe chronische klachtenpatronen. Hoe ontrafel je die klachtenpatronen? Hoe kom je als arts tot een effectieve therapie? En, wat is de eigen rol van de patiënt?

In 150 pagina’s presenteer ik de lezer compact de basisprincipes van mijn werkwijze binnen de integrale geneeskunde. De hoofdstructuur van het boek bestaat uit drie delen: klacht, diagnose en herstel. Een greep uit de hoofdstukken: De klacht als waarschuwingssignaal, Herstellen met gevoel, Ruststofwisseling is de basis, De zoektocht van arts en patiënt, Stap voor stap herstellen. Duidelijk zal worden dat herstellen een proces is dat tijd vraagt. Een goede afstemming van arts en patiënt op elkaar is daarin noodzakelijk.

Een intrigerende visie die echter direct aansluit bij de dagelijkse realiteit, en waarbij de lezer stapje voor stapje meer inzicht krijgt in het hele herstelproces. En een boek dat niet alleen inzichten aanreikt, maar waarmee de lezer als patiënt direct aan zijn eigen herstel kan werken.

‘VanzelfGenezen. De logica van ons lichaam.’ verkrijgbaar als boek, e-book en luisterboek bij webwinkel Bol.com en natuurlijk bij mijn eigen Praktijk voor Integrale Geneeskunde in Eindhoven.