Boek

Het boek ‘VanzelfGenezen’ begint in de spreekkamer van de dokter. Herkenbaar. Iets zit er niet lekker en daar wil je vanaf. De gang van zaken is verder duidelijk: de arts vraagt wat bijzonderheden, stelt de diagnose en vat kort de therapie samen. Al dan niet met een recept in de hand, verlaat je na tien minuten de spreekkamer weer.

In VanzelfGenezen nemen we dezelfde structuur van klacht, diagnose en herstel, maar duiken daarin dieper in het proces. We kijken vanuit een breed perspectief, met als uitgangspunt ons lichaam de kans te geven zelf de klacht weg te werken. Niet de symptomen wegpoetsen, maar de oorzaak logisch aanpakken. Te beginnen bij de buik en een hoofdrol voor onze eet- en leefwijze. Het boek in vogelvlucht.

Deel 1 Klacht De logica van ons lichaam
Een klacht is een signaal van het lichaam dat er iets uit evenwicht is. Omdat ieder mens uniek is, is het noodzakelijk op individueel niveau te kijken hoe het herstel bij deze specifieke mens het beste kan worden aangepakt. De patiënt speelt in het herstel een actieve rol, door met veranderingen in zijn eet- en leefwijze te zorgen voor een nieuw evenwicht in zijn ruststofwisseling. Daardoor krijgt de patiënt een beter inzicht in zijn leven.

Deel 2 Diagnose Persoonlijk Dynamisch Model
Het leven is dynamisch. Lichaam en ziel vormen een eenheid. Het zelfregulerend vermogen verzorgt hierin het juiste evenwicht. Dit zijn de uitgangspunten voor het Persoonlijk Dynamisch Model dat een hulpmiddel is bij diagnose en therapie. De zoektocht naar de oorzaken van klachten is een proces, waarin de patiënt zichzelf beter leert kennen. De arts zorgt voor structuur in dit proces.

Deel 3 Herstel Een proces
Herstellen begint met rust. Rust voor lichaam en geest. Door de complexiteit en dynamiek van ons lichaam is het noodzakelijk stap voor stap de klachten aan te pakken. Ons gevoel geeft feilloos aan of een therapie werkt en is daardoor het kompas voor patiënt en arts.

Het boek sluit af met een overzichtelijke samenvatting van de kern van het Persoonlijk Dynamisch Model dat arts Jes Schalkwijk in deel 2 introduceert.

Het boek is geschreven vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Door het alledaagse leven als vertrekpunt te nemen en een beeldend taalgebruik, is VanzelfGenezen een toegankelijk boek geworden. De voorbeelden en casussen uit de praktijk verduidelijken de theorie op een overtuigende wijze. Zo is het een licht verteerbaar boek, waarvan de inhoud verstrekkende gevolgen kan hebben voor de wijze waarop men de volgende keer de spreekkamer van de arts binnenstapt: met een nieuwe visie op wat je van de arts verwacht.