Cursus

VanzelfGenezen is even flexibel als inventief, zodat wij naar gelang van uw wensen en budget een cursusprogramma kunnen samenstellen. Parallel aan de dynamiek van ons aardse leven en het karakter van uw organisatie, stemmen wij de inhoud graag af op uw actuele situatie. Ons uitgangspunt is daarbij de rijke inhoud van het boek ‘VanzelfGenezen’. Laat dit uw leidraad zijn bij het opstellen van uw wensen.

Het boek VanzelfGenezen heeft een heldere hoofdstructuur, die aansluit bij het eenvoudige basisschema dat de gezondheidszorg kenmerkt: klacht, diagnose, herstel. Helder. Maar wat nu -vroeg ik me ruim dertig jaar geleden af-  als we naast de rationeel analytische benadering van de moderne westerse geneeskunde, de duizendjarige tradities zetten waarin niet ingrijpen centraal staat? Het doen van niet-doen mag strijdig zijn met onze hedendaagse prestatiedrang, maar levert het wellicht toch iets op voor mensen met fysieke klachten? Hoe waar is het dat het veranderen van eet- en leefwijze (de basis van de traditionele geneeskunde) van wezenlijke invloed kan zijn op onze fysieke klachten? Vragen die ik in het boek beantwoord.

En ik ga nog een paar stappen verder door naast de biochemische invalshoek en de eveneens rationeel natuurwetenschappelijke biofysica, de niet-materiële variabelen taal en bezieling in zowel diagnose als therapie te betrekken. Hoe beînvloeden woorden en levensdoel het herstelproces? En omgekeerd, in hoeverre bepaald de afwezigheid van drijfveren het ontstaan van klachten?

Gezien vanuit dit perspectief, vraagt het herstel van (complexe) klachten om een beredeneerde en zachte aanpak. Een aanpak waarin tijd de bepalende factor is. Geduld. Terughoudend. Flexibel. Zonder het doel uit het oog te verliezen, tasten arts en patiënt samen af welke route naar herstel het beste past bij het totale beeld van de klacht.

Het boek neemt u mee op een ontdekkingstocht door een medisch landschap, waarin gevoel, kwetsbaarheid, de verstrengeling van lichaam en ziel, ruststofwisseling, luisteren naar lichaamstaal, het organiseren van rust en de arts als coach een wezenlijke rol spelen. Een ander landschap dan u wellicht kent, wat de reis natuurlijk uitdagend maakt. Als u besluit door middel van een cursus op een meer intensieve wijze kennis te willen maken met dit perspectief op de gezondheidszorg, dan neem ik u van harte mee op deze verkenningstocht.

In de komende nieuwsbrieven zullen wij u over de opzet en structuur van de cursus verder informeren.

VanzelfGenezen stelt graag een cursusaanbod samen dat past bij uw organisatie en situatie. Omdat iedere cursus maatwerk is, willen wij u vragen contact met ons op te nemen en samen de mogelijkheden te bespreken. U kunt daarvoor Maarten de Jager hier mailen of hem direct bellen  op   06 – 420 27 961. Indien niet bereikbaar kan ook de Praktijk voor Integrale Geneeskunde worden gebeld op nummer 040 – 248 06 38. Dank u.

Daar waar een lezing vluchtig het gedachtegoed aanraakt of een specifiek onderwerp of thema behandelt is de opzet van de cursus om de deelnemers voldoende handvatten mee te geven om gezondheid zelf ter  hand te nemen. Wel maken we een onderscheid tussen patiënten en hulpverleners. Gaat het bij patiënten om hun eigen gezondheid ter hand te nemen; bij hulpverleners gaat het erom om zich een methode eigen te maken om patiënten bij hun proces van zelfherstel te helpen.

Wat         

Wij bieden 3 cursussen aan. Ze lopen parallel aan de inhoud van de 3 delen van het boek. De cursussen heten cursus deel I, cursus deel II en cursus deel III. Elke cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van één dagdeel en worden om de week gegeven.

Voor wie

De cursussen zijn voor patiënten én zorgverleners tegelijkertijd toegankelijk. Gescheiden kan ook.
Indien bijvoorbeeld een patiëntenorganisatie of een zorginstelling ons benadert voor een cursus dan is het vanzelfsprekend dat we het accent van de cursus afstemmen op de specifieke doelgroep.

In een van de volgende nieuwsbrieven zullen we meer specifieke informatie over deze cursussen geven.