Keuzes –

Als je met aanhoudende lichaamsklachten naar een arts voor integrale geneeskunde gaat kun je verwachten dat er naast aandacht voor het fysieke ook aandacht zal worden besteed aan andere lagen: emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel. Geen arts doet dat op dezelfde wijze en het merendeel beperkt zich tot de lagen die dicht aansluiten bij het kennisveld van de arts, bijvoorbeeld: biochemie en biofysica.

Jes Schalkwijk betrekt vanaf het begin alle lagen. Dat maakt haar aanpak wezenlijk anders. Dat begint al bij het lezen en interpreteren van de antwoorden op de intakeformulieren, bij de anamnese, bij het onderzoek en de gesprekken. Alle belangrijke keuzes worden in het licht gezien van die verschillende lagen. ‘Verkeerde’ of ‘onhandige’ keuzes of het uitstellen of niet aangaan van keuzes zeggen veel over de ontwikkeling binnen die verschillende lagen. Een disbalans in je keuzes kan leiden tot ziekte.
Hoe om te gaan met dat keuzevraagstuk kunt je lezen in keuzes maken.