Lezing

Kort en krachtig zet ik in lezingen mijn visie en werkwijze uiteen. Afhankelijk van de specifieke wensen pas ik de inhoud aan, waarin ik de nadruk op de aangegeven aspecten leg. Mocht u overwegen een lezing te organiseren, dan kunt u het boek VanzelfGenezen gemakkelijk als inspiratie-bron gebruiken.

Het boek bestaat uit de drie fases klachtdiagnose en herstel. De fases staan in het boek beschreven in een aantal hoofdstukken. Elk deel en ieder hoofdstuk is een verhaal op zichzelf en voldoende om een lezing te vullen. We kunnen beginnen bij het oppakken van signalen uit ons lichaam en de vraag beantwoorden waarom het toch zo lastig is om te luisteren naar die signalen. En naar wat het ons oplevert om vertrouwd te raken met onze lichaamstaal; hoe nuttig dat kan zijn. Maar we kunnen ook stilstaan bij echt kiezen voor je gezondheid, zoals dat in het hoofdstuk Doe het zelf aan bod komt. Dat lijkt erg voor de hand te liggen, maar wat is dan de reden dat zoveel mensen er niet in slagen hier echt voor te gaan. Of ik ga dieper in op het door mij ontwikkelde Persoonlijk Dynamisch Model, dat mij in staat stelt klachten te combineren met het karakter van de patiënt. Wat is daar het voordeel van? Hoe werkt dat in de spreekkamer? Het boek is een rijk gevuld geheel met een brede waaier aan mogelijkheden. Teveel om in één lezing te behandelen, maar genoeg om geïnspireerd naar huis te gaan.

De opbouw van de lezing is klassiek: inleiding, hoofdonderwerp en vragen beantwoorden. Na het hoofdonderwerp kan een pauze zitten. Bij het beantwoorden van vragen wil ik graag de aandacht richten op het samen vormgeven van nieuwe wegen in de gezondheidszorg. Ik zoek nadrukkelijk de dialoog in de overtuiging dat discussie ons eerder scheidt dan verbindt. Dat vraagt van het publiek de intentie om haar blik te willen verruimen en de mogelijkheden te zien in plaats van de hindernissen. Net als in mijn spreekkamer vraag ik om een actieve deelname, zodat we samen antwoorden kunnen vinden.

Mijn lezingen en eventuele cursussen zijn bedoeld als momenten van inspiratie. Een stap in het proces om de gezondheidszorg een bredere oriëntatie te geven én om de patiënt bewust te maken dat hij in actie moet komen. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten.

Wilt u graag dat ik een lezing geef over mijn visie op gezondheid en de rol van arts en patiënt daarin, dan kunt u hier een e-mail sturen of bellen met:
Maarten de Jager op telefoonnummer 040 – 248 06 38, het telefoonnummer van de Praktijk voor Integrale Geneeskunde.

Mocht uw interesse uitgaan naar een cursus; wij stellen graag een cursusaanbod samen dat past bij uw organisatie en situatie. Omdat iedere cursus maatwerk is, willen wij u vragen contact met ons op te nemen en samen de mogelijkheden te bespreken. Ook daarvoor kunt u Maarten de Jager hier mailen of hem direct bellen. Dank u.