Lezing

De ‘standaardlezing’ gaat in vogelvlucht over de inhoud van VanzelfGenezen; een lezing die de inhoud van het boek in de kern behandelt. Het Persoonlijk Dynamisch Model (PDM) staat hierin centraal. Het PDM is een model waarin alle begrippen uit het boek samenkomen, en die wij in de lezing zullen projecteren in de vorm van een mindmap.

Een mindmap is een grafische voorstelling opgebouwd uit begrippen, teksten en/of relaties die geordend zijn in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema. Een mindmap wordt gebruikt om creatieve processen te ondersteunen. Een mindmap wordt opgesteld door eerst het centrale thema te bedenken en te noteren. Dit centraal thema wordt in het midden van het diagram weergegeven. Vervolgens bedenkt en noteert men hier omheen de onderwerpen die een relatie met dit thema hebben. Aan elk onderwerp kunnen op dezelfde manier subonderwerpen worden gekoppeld.

De 9 mindmap-items van deze standaard lezing zijn:

1. De lagen: de logica van de biologie (bio-logica)
2. De dialoog: het gebruik en de betekenis van lichaamstaal
3. Gebruik van ons gezond verstand: de juiste orde in gezondheid, ziekte, herstel en de buik
4. Dynamisch diagnostiek: door de lagen heen met de vaardigheid van ‘voelen’
5. Maken van je eigen keuzen: het belang van de buik hierin
6. Prioriteitenschema in therapie: je eigen ‘huiswerk’ bepalen
7. Zelfreflectie (bewustzijn)
8. Zelfwerkzaamheid: zelf aan de slag
9. Het zelfregulerend vermogen (samenvattend)