Methode VzG

Onze Praktijk is gebaseerd op de methode VanzelfGenezen naar het gedachtegoed van Jes Schalkwijk. Die methode staat mooi beschreven in haar boek met dezelfde naam. Voor het werken aan je lichaam gebruiken we het Persoonlijk Dynamisch Model om zo het unieke Zelf van elk individu, duidelijk te maken. Middelen die we daarvoor inzetten zijn het boek, lezingen en video’s.

Voor het werken aan je ziel gebruiken we zelfreflectie.
Daar is het middel SoundDialogue.

Voor het werken aan je geest gebruiken we gezond verstand.
Hier is het in te zetten middel MindMapCoaching.

Binnen de methode VanzelfGenezen gaat het erom dat je beseft dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gezondheid (zelfwerkzaamheid). Om daaraan te werken moeten de zielenkrachten
(willen + voelen + denken = doen) worden aangewend. Belangrijk daarbij is om te beseffen dat je
a. een eigen uniek individu bent;
b. je bij jezelf te rade moet gaan (zelfreflectie) en
c. je eigen creatieve denken moet gebruiken (gezond verstand) om zo tot weloverwogen (verbonden) keuzes te kunnen komen.

Werken aan je lichaam : consult, boek, lezing, video
Om de complexiteit van een unieke Zelf in beeld te krijgen heeft Jes het Persoonlijk Dynamisch Model (PDM) ontwikkeld. Zij gebruikt dit model als diagnostisch en therapeutisch middel. In het PDM brengt ze de 5-elementenleer uit de Traditionele Chinese Geneeskunde samen met de gelaagdheden waarop ze naar de patiënt kijkt. De reden daarvoor is om zo naar het gehele lichaam te kunnen kijken.

In consulten tijdens het spreekuur kunnen alle lagen aan bod komen, afhankelijk van de klacht en jouw wil en wensen. De ingang is altijd het lichaam. Er bestaat een onderlinge samenhang tussen (aanhoudende) klachten. Het is aan jou in hoeverre je de verschillende gelaagdheden van jouw bestaan daarin wilt betrekken en onderzoeken. De Praktijk voor Integrale Geneeskunde heeft de tools in handen om daarbij behulpzaam te zijn.

Werken aan je ziel:  SoundDialogue
Anders dan het boek VanzelfGenezen, lezingen en videos, waar het voornamelijk gaat om woorden, gaat het bij zelfreflectie om de ziel. De wereld van de niet-woorden. Om tot éénheid van lichaam-ziel-en -geest te komen is ook aandacht voor de ziel nodig. Bij voorkeur door een therapie op zielsnivo. SoundDialogue is een therapie op zielsnivo. SoundDialogue is een nieuwe therapie waarbij je, je lichaamstaal op een eigen manier leert verstaan. Er wordt afgestemd op jouw wezen. Je wordt -als het ware- uitgenodigd, via klank een dialoog (resonantie) aan te gaan met jouw thema of klacht van dat moment. Via ‘voelen’ grijp je dieper aan op de betekenis van je lichaamstaal.

Werken aan je geest:  MindMapCoaching
MindMapCoaching is een effectieve manier om orde in de chaos van gedachten en gevoelens te brengen. Het is gebaseerd op de bekende  methode van mindmapping. Maar dan anders. Binnen de methode van VanzelfGenezen wordt deze techniek gebruikt om te leren ronddenken. Een manier om ‘anders’ tegen de dingen aan te kijken. Het helpt om er achter te komen wat in essentie echt belangrijk is over thema’s die bij jou leven. De 5-elementen worden daarbij gebruikt als praktisch instrument om tot de essentie te komen. Het ronddenken maakt dat je de onderlinge samenhang beter begrijpt en daar je voordeel mee kunt doen. Mindmapping volgens de methode VanzelfGenezen geeft in essentie antwoord op jouw vragen en verlangens en een antwoord dat werkt. Je gaat een proces aan om je eigen geest en ziel te begrijpen en antwoorden uit jezelf te laten ontstaan. MindMapCoaching maakt onderdeel uit van de methode VanzelfGenezen. Tezamen met de inzichten van het boek en de ervaring door SoundDialogue biedt het kunnen werken met mindmapping een kans om aan jezelf te werken. Als vanzelf.

Zelfwerkzaamheid
Het doel in geneeskunde is dat je weloverwogen en overtuigd zelf keuzes kunt maken voor je gezondheid. Dat zijn dan keuzes die verbonden zijn met je lichaam, ziel en geest. Daarmee neem je verantwoordelijkheid voor jezelf. Het zijn keuzes die verbonden zijn met je verlangens en met alles van wat jij wilt en bent in het leven. We noemen dat verbonden keuzes. Als je dingen doet die in harmonie zijn met lichaam-ziel-en geest voelt het lichaam zich sappig, heel en gezond.

Individueel of Groepen
Afhankelijk van waar je behoefte aan hebt kan naast consulten,ook SoundDialogue (SD) of MindMapCoaching (MMC) worden aangeboden. Methoden die nu net het verschil kunnen maken in jouw proces. De activiteiten kunnen het individuele proces stimuleren: SD op zielsnivo en MMC op geestesnivo.

Groepen
We zijn voornemens SD en MMC ook in groepen aan te bieden. In een groep kan men dingen van elkaar leren, een voorbeeld voor elkaar zijn en iets betekenen voor anderen. Dit kan ondersteunend en stimulerend werken voor ieders individuele her-stel proces. Mocht je daar (t.z.t.) interesse voor hebben, laat het ons weten; dan zullen we je daarover tijdig informeren.