MindMapCoaching

Stel dat je lichaamstaal een kompas is.
Het kompas helpt je bij je oriëntatie.
Oriëntatie is trouw blijven aan je eigen noorden.
Stel dat het kompas met alle winden meewaait
dan verlies je eigen richting.

MindMapCoaching is je eigen unieke richting vormgeven.

Aanleiding
De oorzaak van klachten ligt in de keuzes die je bewust of onbewust voor jezelf maakt.
Zo kunnen noodoplossingen -waar je op jonge leeftijd toe gedwongen voelde om voor te kiezen- op latere leeftijd leiden tot klachten.
Klachten staan niet op zichzelf; het zijn signalen van lichaam, ziel en geest.

Omschrijving
MindMapCoaching (MMC) is een effectieve manier om orde in de chaos van gedachten en gevoelens te brengen. Het is een methode om te kunnen ‘ronddenken’, een manier om anders tegen de dingen aan te kijken. Het helpt je om er achter te komen wat in essentie echt belangrijk is over thema’s die bij jou leven.

Inhoud
Bij MMC maken we gebruik van het bekende mindmappen.
Mindmapping is een effectieve manier om aantekeningen te maken. Je brengt met mindmapping op een creatieve manier alle aspecten van een onderwerp in kaart. Je maakt eenvoudig onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken. Het resultaat is een geordend en kleurrijk geheel van begrippen, teksten en plaatjes.

In MMC hebben we het ‘gewone’ mindmappen gecombineerd met het interactieve model van de 5 elementenleer uit de traditionele Chinese geneeskunde. Dat model dateert van ver voor onze jaartelling en is ontstaan in de zoektocht om dingen in zijn essentie te kunnen begrijpen. Het door ons geïntroduceerde ‘ronddenken’ is voortgekomen uit de 5 elementen om tot een zekere orde der dingen te komen. Door daarbij gebruik te maken van mindmappen helpt dat bij het ordenen van de te onderzoeken items. Het ronddenken maakt dat je de onderlinge samenhang beter begrijpt en daar je voordeel mee kunt doen. Mindmappen volgens de methode VanzelfGenezen geeft in essentie antwoord op jouw vraag en een antwoord wat werkt.

Je werkt daarbij op papier en later desgewenst ook op je PC/laptop. Daarbij kun je gebruik maken van mindmapping software.

Tot slot
MMC maakt onderdeel uit van de methode VanzelfGenezen. Je leert om deze techniek toe te passen in jouw specifieke situatie. Tezamen met de inzichten van de lezingen en de ervaring door Sound dialogue biedt het kunnen werken met MMC je geest, via ‘denken’, een kans om aan jezelf te werken. Als vanzelf.

Voor wie
MMC is bestemd voor patiënten die reeds een therapeutische weg bewandeld hebben en die daarvoor openstaan. Net als bij Sounddialogue kan het bijdragen tot een bewustzijns-sprong. MMC is voor mensen die de chaos in hun hoofd en/of lichaam tot rust willen brengen.

Het gaat om mensen die hun leven meer echtheid willen geven. Mensen die echt voor hun leven willen gaan. Die efficiënter gebruik willen maken van hun Geestkracht. Als je het pad bewandelt naar je eigen ‘noorden’ kom je altijd bewuste en onbewust weerstanden en verlangens tegen. Door dit proces aan te gaan, krijg je helder wat er in jouw leeft. Je raakt meer afgestemd op jouw koers. Zoals jij het wilt.

Aan de slag
We starten MMC met het onderwerp ‘leefwijze’ omdat leefwijze tezamen met eetwijze een belangrijke rol speelt in de methode VzG. We hopen binnen het thema leefwijze mensen te helpen hun dringende vragen en/of thema’s zichtbaar te maken. Bovendien is het een item waar iedereen 24/7 mee te maken heeft.

Huiswerk
Welke dingen vind jij in essentie belangrijk voor je unieke eigen leven? Noem er 15 à 20.
Stuur die van te voren per email naar arts@schalkwijknatuurarts.nl ter voorbereiding voor de eerste sessie MMC.

Deze opsomming is de start van een proces met als doel je unieke eigen weg vorm te geven. Dit is een boeiend pad van verbonden keuzes. Bij het beëindigen van een MMC sessie neem je afgestemde opdrachten mee naar huis.

Verbonden keuze is een besluit, gebaseerd op informatie uit de dialoog tussen arts en patiënt, maar dat gaande het proces, steeds meer ‘patiënt-eigen’ wordt. Waar je als patiënt écht voor gaat. Een besluit waar je volmondig voor kiest: de verbonden keuze.
De verbonden keuze is altijd een keuze die je dichter bij je ‘eigen noorden’ brengt en ook je eigen noorden laat voelen.

Nabespreking: patiënten die staan ingeschreven in mijn Praktijk kunnen in een regulier vervolg consult desgewenst om een nabespreking vragen.

Weerstand kan optreden op een bepaald moment van de therapie. Een logische reactie op dat wat zo lang verdrongen is. Dat voelt niet prettig. Dan kan het zijn dat je wilt afhaken. Graag wil ik met je afspreken dat als je na een paar dagen nog steeds wilt afhaken, je dit aan mij kenbaar maakt en dat we dan nog een gesprek van 15 minuten hieraan besteden. Aan dat gesprek zijn geen kosten verbonden.
De duur van een sessie is 1 uur, waarvan 45 minuten contacttijd. Investering: 150 euro.

* Bel voor een afspraak: Praktijk voor Integrale Geneeskunde: 040 – 248 06 38