MU –

Het begrip ‘MU’ komt in de Video-reeks ter sprake. Als u het PDM model uit het boek VanzelfGenezen (blz. 135) bestudeerd heeft, is het u wellicht opgevallen dat het woord ‘MU’ centraal in het model staat. De betekenis van dit begrip komt overeen met de essentie van de Methode-VzG.
In VzG, blz. 143, wordt aan MU de volgende betekenis gegeven:
‘In de Chinese traditie de bron waaruit alles ontstaat. MU is tegelijkertijd niets, iets en niet-iets. Het wordt ook wel ‘de leegte’ genoemd.’ Ga daar maar eens aanstaan……

In de CAM-geneeswijzen komt dit begrip ook ter sprake. Een concept dat in het universum alles met alles verbindt, als een soort onzichtbaar netwerk met een geheime kracht. Het wordt ook wel ‘Het Veld’ genoemd. Die woorden komen overigens overeen met een interessant boek over dit onderwerp met dezelfde titel, geschreven door Lynne McTaggart.

Methode-VzG is geïnspireerd op de traditionele, oosterse, filosofie en -geneeswijze en daarbij neemt het boek de Tao-Tê-Tjing een belangrijke plaats in. Ter inspiratie volgt hierna een toepasselijk vers uit dit boek. De betekenis van dit vers is, na meer dan 2000 jaar, nog steeds toepasbaar in de geneeskunde.

Over de zin van de leegte.

Dertig spaken verenigen zich in een naaf.
Van de leegte hangt het gebruik van het wiel af.
Men kneedt leem tot vaten.
Van de leegte hangt het gebruik van het vat af.
Men hakt deuren en vensters uit om een huis te maken.
Van de leegte hangt het gebruik van het huis af.
Daarom: het zijn heeft zijn voordeel.
Maar van het niet-zijn komt het nut.
                                                           
(Lao Tseu/H. van Praag: Tao-Tê-Tjing, Ankh-Hermes)