Oproep Sponsors

Het schrijven van het boek 'VanzelfGenezen' heeft heel veel tijd en geld gekost. Dat komt door een lange voorbereiding, veel onderzoek en vanwege de intensieve, betaalde samenwerking met derden.  Tot nu toe heb ik dit zelf gefinancierd. Nu  ben ik voornemens om een tweede boek te schrijven. Een boek wat je zou kunnen zien als een degelijke verantwoording van VanzelfGenezen. Daar is wederom geld voor nodig. Met deze oproep hoop ik mensen te bereiken die de waarde  inzien van dit gedachtegoed en bereid zijn dit financieel te ondersteunen. Donaties zijn dan ook zeer welkom! Speciaal voor dit doel wordt er een Stichting opgericht. Deze Stichting moet waken over een goede allocatie van de donaties en zal jaarlijks een financiele verantwoording afleggen aan haar donateurs.

Met uw steun aan ons steunt u anderen!