Over ons

De organisatie VanzelfGenezen geeft informatie over de medische visie van arts Jes Schalkwijk op de moderne gezondheidszorg. Een visie die vanuit de artsenpraktijk kijkt naar de ontwikkelingen in de geneeskunde en de snel groeiende gezondheidsproblemen in de westerse cultuur. Enerzijds geeft VanzelfGenezen informatie over de samenhang tussen leefstijl en eetgedrag in onze moderne samenleving, en de daaruit voortkomende chronische gezondheidsproblemen. Anderzijds geeft VanzelfGenezen aan waardoor die chronische gezondheidsproblemen door het bestaande medische veld niet opgelost kunnen worden. Ten slotte geeft VanzelfGenezen haar visie op de wijze waarop patiënten met chronische gezondheids-klachten wel aan de verbetering van hun gezondheid kunnen werken. VanzelfGenezen doet dit vanuit een holistische visie, waarin haar een integrale geneeskunde voor ogen staat, die de huidige reguliere geneeskunde verzoent met de bestaande complementaire en traditionele geneeswijzen. 

VanzelfGenezen verspreidt haar visie door middel van het boek met de titel ‘VanzelfGenezen’, en met lezingen -op aanvraag- die gericht zijn op patiënten, werkers in de gezondheidszorg en belangstellenden die geïnteresseerd zijn in preventie van chronische gezondheidsklachten. Zij richt zich daarbij op een ieder die bereid is kritisch naar zijn eigen leefstijl te kijken en actief met zijn gezondheid wenst om te gaan.