PDM Persoonlijk Dynamisch Model – boekfragmenten –

Hieronder volgen er 3 boekfragmenten over het PDM. 

Een fragment uit het eerste deel van VanzelfGenezen, waarin de klacht centraal staat. Het vaststellen van een klacht; daar begint het mee. Maar daarna is het van belang hoe je naar de problemen kijkt. Vanuit welke visie. De keuze van de weg naar herstel is immers afhankelijk van die visie.

 EFW-biologica

Ieder systeem is een keuze. Een keuze die houvast geeft en een georganiseerde denk- en werkwijze praktisch mogelijk maakt. Mijn systeem komt voort uit mijn keuze voor de traditionele Chinese geneeskunde als basisfilosofie met de moderne westerse (natuur)geneeskunde als praktische aanvulling. De Chinese vijf-elementenleer is een handig kader om de uiteenlopende aspecten van de mens in hun onderlinge relaties in beeld te brengen. De ontwikkeling van de moderne geneeskunde, waarbij we steeds dieper in de materie en het wezen van de mens treden, geeft een eigen diepte aan mijn inzicht in het ziektebeeld van de patiënt. Naast de biochemische invalshoek (moleculen), gebruik ik nadrukkelijk de verworvenheden van de biofysica (atomen) en mijn geheel eigen waardering en weging van woorden als basis voor de interactie tussen arts en patiënt én als cruciaal element in diagnose en therapie. Na het woord betreden we het veld van de ziel. Vanuit deze laag halen we onze motivaties (en dus verlangens) om ons leven vorm te geven. 

Het tweede deel van het boek gaat over de wijze waarop ik mijn diagnose stel. Ik doe dat door gebruik te maken van het door mijzelf gemaakte Persoonlijk Dynamisch Model (PDM). In dit fragment gaat het om de noodzakelijke dynamiek.

 PDM

De dynamiek in mijn model is doorslaggevend, omdat een statische benadering van klachten –zoals doorgaans in de wetenschappelijke, reguliere geneeskunde- de fysieke conditie bevriest. Mijn blik is nu juist gericht op ontwikkeling en groei van de patiënt, waarvan bewustwording een essentieel deel is. De actuele klacht van de patiënt plaats ik met PDM in een breder gezichtsveld, zodat deze niet alleen weet waar zijn klacht zit, waar die klacht vandaan komt, maar ook welk perspectief hij heeft als hij de klacht als signaal serieus neemt en daarmee aan de slag gaat. Zelfs op het moment dat we in het consult hierover spreken, is de situatie in feite al veranderd, omdat met het bewustzijn alleen al de klacht in intensiteit wijzigt. Het bevriezen van de klacht door de symptomen onzichtbaar te maken met een pilletje of technische ingreep, brengt de dynamiek in ons lichaam en leven tot stilstand. Dat kan niet anders dan tot een verschuiving van de problematiek leiden, waarmee deze oppervlakkige geneeskunde ons geen goede dienst op de langere termijn biedt.

Het derde fragment ten slotte uit het derde deel dat gaat over Herstel. Een belangrijk element bij het herstellen is het lichaam rust te geven. Zowel fysiek in de gedachtenwereld als ook in de belevingswereld. Ik wijd er een heel hoofdstuk aan onder de naam ‘Pas op de plaats’, omdat rust in onze cultuur spaarzaam is geworden.

Vrijplaats

Om houvast te geven bij het creëren van rust, vormen de volgende stappen een mooie samenhang. Allereerst begin je met een goed gevulde maag, een strak slaapritme en voldoende beweging voor alle ledematen. Dat is ons biologisch fundament. Vervolgens komt stap twee in zicht, waarbij je ervoor zorgt dat thuis alles op rolletjes kan lopen, door een georganiseerd huishouden. Gewoon al die zaken die je dagelijks nodig hebt op een vaste plek die handig is, zodat je minimaal tijd en energie verliest aan routineklusjes; de afwasborstel, de nog te betalen rekeningen, de stofzuigerzakken en een ‘adresboekje’ met toegangcodes voor de computer. Opgeruimd geeft ruimte omdat je er geen omkijken meer naar hebt. De derde stap in het prioriteitenlijstje ‘rust organiseren’, is werk, studie of een andersoortige dagtaak op orde brengen. Hou de zaak hier op orde door je met regelmaat af te vragen of het nog steeds gaat zoals jij dat wilt.