Sounddialogue

aanleiding
Jes Schalkwijk: ”Ik zocht een manier om patiënten te helpen hun blokkades, weerstanden en oorzaken van hun ziekten zelf te herkennen. In studie naar bestaande therapieën viel het me op dat die meestal gaan over lichaam of geest. Maar, hoe staat het met de aandacht voor de ziel? Hoort ‘ziel’ immers niet bij de 3-EENheid: lichaam, ziel en geest? Om tot die éénheid te komen is dus ook aandacht voor de ziel nodig. Een therapie op zielsnivo werd geboren. En ik noemde haar: Sound>•<dialogue.”

voor wie
Sound>•<dialogue is bestemd voor mensen die geïnteresseerd zijn in het leren verstaan van hun lichaam. Veelal gaat het om mensen die al een therapeutische weg bewandeld hebben en spiritueel daarvoor openstaan. Voor hen kan klank een therapeutisch  middel zijn die hen tot inzichten brengt welke tot dat moment voor hen verborgen bleef.


omschrijving
Sound>•<dialogue  is een therapie waarbij klank en woord belangrijke instrumenten zijn.
In tegenstelling tot individuele sessies staan groepsbijeenkomsten altijd in het teken van een zgn. universeel thema; een thema waar we allen in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Deelnemers hebben ook ieder zijn of haar eigen verhaal in relatie tot dat thema. De bedoeling van een bijeenkomst is om meer inzichten te krijgen op je eigen verhaal. Het universeel thema kun je beschouwen als een katalysator.

Uit Wikipedia:“De werking van een katalysator berust op het feit dat er een ander pad geopend wordt waarlangs de reactie plaatsvindt. In plaats dat er wordt geprobeerd de reactie direct plaats te laten vinden, worden er (andere) tussenproducten gevormd, waarbij de individuele energiebarrières lager zijn dan de oorspronkelijke.”

praktisch
De therapeut nodigt deelnemers uit om zich in te stellen rondom hun eigen verhaal in relatie tot het universele thema. Vervolgens stemt de therapeut af op de groep zodat een energetisch ‘veld’ ontstaat. In dat energieveld vindt een beweging plaats waardoor er iets wil gebeuren. Door nu in dat trillingsveld te gaan zitten, gebeurt er van alles: er komen woorden en beelden naar boven. Dat gebeurd dan met behulp van klanken (sound).
Met zang maak ik klank; klankschalen, stemvorken en harp ondersteunen daarbij. Sound>•<dialogue is meer dan klanktherapie. Het zal je duidelijk zijn: tijdens Sounddialogue worden geen liedjes gespeeld.

Je stelt je open voor wat zich in het veld aandient. Daar ontstaan klanken en ook orakel-woorden uit het niets. Ter verduidelijking: orakelen is een sjamanistische vaardigheid om woorden te kunnen geven aan dát wat zich manifesteert vanuit de leegte. Als die woorden een beeld uitdrukken wordt dat door de therapeut uitgesproken. Dan kunnen er her-inneringen ontstaan in woorden verteld, een uniek eigen verhaal waardoor de bijeenkomst meer betekenis krijgt. Je ervaart dat als anker waarmee je verder kunt. Een beeld als anker. Aan dat beeld kun je jouw ervaring koppelen en via zelfwerkzaamheid daarop verder reflecteren.verloop en tijdsindeling
Een groepsbijeenkomst duurt 2½ uur en kan als volgt worden ingedeeld:
Vanaf 19.00 ben je welkom in een sfeervolle zaal waar zachte minimal music wordt gedraaid.

  • Om 19.30 starten we met de opening waarin kort het programma wordt uitgelegd.
  • Daarna behandelen we het thema van die avond aan de hand van een symbool; het gaat om een cognitieve benadering van het thema vanuit de visie van Jes Schalkwijk met links naar haar boek VanzelfGenezen.
  • Vervolgens wordt je omstreeks 20.00 uur uitgenodigd om aan de hand van het thema je eigen verhaal in woord of beeld te noteren.
  • Dan hoor je klank en zang; er wordt een veld van energie neergezet.
  • Omstreeks 20.30 staat de persoonlijke ervaring van jou en andere deelnemers centraal.
  • De pauze die daarna begint zal nodig zijn om naast het drinken van een kopje thee ook op zoek te gaan naar symbolen. We zijn nu aangekomen in het zgn. ‘verteer-proces’.
  • Na de pauze zijn we voldoende ‘opgewarmd’ om ons open te stellen voor dát wat zich aandient in –wat we noemen- de orakelfase. Jes gebruikt de symbolen en reacties vanuit de zaal. Het kan zijn dat ze daarbij klanken gebruikt. Vijftig minuten later gaat de gong; tijd om af te ronden. We nemen tijd om onze symbolen te ontrollen naar (gebruiks)voorwerpen die het daarvoor waren.
  • Zachte minimal music of harpklanken luiden rond 22.00 uur de afsluiting in.


voor wie
Sound>•<dialogue is bestemd voor iedereen die zich binnen de structuur van Sounddialogue prettig voelt. Voor mensen die versneld wakker willen worden. Door Sounddialogue kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Vervolgens is het de kunst om nieuwe inzichten praktisch toe te passen in je dag-dagelijkse-leven. Daar willen we je –zonodig- in een individueel consult graag bij helpen.
De duur van een sessie is 1 uur, waarvan 45 minuten contacttijd. Investering: 150 euro.

Tot slot een testimonial van Therese W.:
“De klank zette een veld neer. Zodra je begon voelde ik het vibreren, steeds sterker. Toen je m’n benen aanraakte was het net alsof van onderaf al mijn cellen “aangezet” werden. Het veld werd steeds groter en sterker, aan de linkerkant bleef het achter. Het voelde daar “leger”.
Na de pauze gebruikte je een stemvork dat voelde ik heel sterk binnenkomen. De hoge tonen leken mij minder te raken dan de lage tonen. Links werd steeds meer gevuld. Uiteindelijk ontstond een bal van energie die niet meer wegging ook niet toen je stopte.”