Cursus/lezing: top down of bottom up benadering? -

Gaandeweg de besprekingen met geïnteresseerde opdrachtgevers voor cursus en/of lezing merkten we dat we onze aanpak nog veel genuanceerder moesten vormgeven.
Zo viel ons op dat potentiële deelnemers aan lezing en cursus het boek veelal nog niet hadden gelezen. We waren eraan voorbij gegaan dat opdrachtgevers de topdown benadering van uitgevers gewend zijn waarbij lezingen worden gehouden als marketing instrument om het boek onder de aandacht te krijgen. Dat staat haaks op onze visie, namelijk een bottom-up benadering waarbij geïnteresseerden die het boek reeds hebben gelezen, verdieping willen door middel van lezing en/of cursus.