Misverstand -

Eerst een misverstand uit de weg ruimen. De organisatie van waaruit we publiceren, lezingen verzorgen en cursussen geven heeft dezelfde naam als het boek: VanzelfGenezen.

Verder wil VanzelfGenezen het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan het boek zoveel mogelijk in de praktijk brengen. In dat gedachtegoed komt onder andere het concept van ‘ontstaan’ versus ‘maakbaarheid’ aan de orde. Zo willen wij ook aan de slag met het organiseren van lezingen en cursussen: we laten het ontstaan uit de behoeften van degene die het initiatief tot een lezing of cursus nemen. Omdat de initiatiefnemers als geen ander hun belangstellenden of geïnteresseerden kennen,  zijn zij het die -wat ons betreft- dan ook het initiatief nemen om de organisatie op zich te nemen. Daar helpen we graag bij door mee te denken, maar we organiseren het niet. Momenteel zijn we al in overleg met mensen die een lezing of cursus willen organiseren.

Mogelijke onderwerpen:

  • een lezing die de inhoud van het boek in de kern behandelt
  • een lezing waar u zelf het onderwerp voor aandraagt.

De cursussen van VanzelfGenezen heten cursus deel I, cursus deel II en cursus deel III.  Deze 3 cursussen lopen parallel aan de inhoud van de 3 delen van het boek. Elke cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van één dagdeel en wordt om de week gegeven.

Nadere informatie

Aantal deelnemers per cursus minstens 12 en maximaal 15, zodat er genoeg deelnemers zijn om tot interactie(oefeningen) te komen en niet te veel om oog te kunnen houden voor het individu. De cursussen worden modulair aangeboden, waardoor het niet nodig is om eerst deel I te  hebben afgerond om je te kunnen opgeven voor deel II.

Inhoud

Deel I: ‘Klacht’ – de logica van ons lichaam                                                                      

bijeenkomst 1 > behandeling hoofdstukken 1 en 2                                                           bijeenkomst 2 > behandeling hoofdstukken 3 en 4                                                           
bijeenkomst 3 > behandeling hoofdstukken 5 en 6                                                           
bijeenkomst 4 > samenvatting 1 t/m 6

Deel II: ‘Diagnose’- PDM                                                                                                
bijeenkomst 1 > behandeling hoofdstuk 7 en 8                                                                  bijeenkomst 2 > behandeling hoofdstuk 7 en 9                                                                 bijeenkomst 3 > behandeling hoofdstuk 7 en 10                                                                bijeenkomst 4 > samenvatting 7 t/m 10

Deel III: ‘Herstel’- een proces                                                                                        

bijeenkomst 1 > behandeling hoofdstuk 11                                                                    
bijeenkomst 2 > behandeling hoofdstuk 12                                                                      bijeenkomst 3 > behandeling hoofdstuk 13                                                                       bijeenkomst 4 > samenvatting boek

De inhoud van alle lezingen en cursussen zijn gebaseerd op het gedachtegoed die in het boek VanzelfGenezen beschreven staat.

Mocht u hierin een initiatief willen nemen dan kunt u telefonisch contact opnemen met Maarten de Jager. Hij zal dan samen met u uw wensenpakket vormgeven in een op-maat-gesneden praktisch voorstel.