Video interview

Een tijd terug hebben we VzGvideo-reeks gemaakt van 8 video’s.
Zie onder.
De video’s vormen tezamen het fundament van de methode-VzG.
Elke video bestaat uit een deel van het fundament en is opgedeeld in 3 sub-onderwerpen.

INLEIDING

1. Logica en methode

Jes: “Vroeger had ik een slechte gezondheid. Ik heb via een lange zoektocht zelf aan den lijve ervaren wat het is om binnen de gezondheidszorg geen antwoorden te krijgen op dringende vragen. Daarom ben ik toen zelf op (onder)zoek gegaan. Ik kwam toen al gauw in contact met voedingstherapie en met de logica van het zelfregulerend vermogen uit de Oosterse geneeswijzen. Uiteindelijk resulteerde dit in een eigen methode die ik heb verwoord in mijn boek: VanzelfGenezen.”


2. Echte, eerlijke geneeskunde

Echte, eerlijke geneeskunde is geneeskunde die zich fundamenteel richt op de gezondheid en deze bevordert. Dus niet de klacht wegpoetst of ziekte bestrijdt. De logica die daaraan ten grondslag ligt is gebaseerd op het zelfregulerend vermogen.
Het zelfregulerend vermogen verzorgt het juiste evenwicht in een uniek, kwetsbaar, biologisch en dynamisch systeem. Daarbij wordt een beroep gedaan op het gezonde verstand van de patiënt. Dat betekent dat elke patiënt het in zich heeft om zichzelf te kunnen waarnemen en vanuit die waarneming weet hij wat goed voor hem is om zijn gezondheid op orde te kunnen houden.
Gezond verstand is het vermogen om tot innerlijk weten te komen.


3. Doel van de videos

Met de video-reeks wordt gepoogd elk individu te bereiken die antwoorden zoekt voor zijn gezondheidsproblemen. M.a.w.: de zoekende mens naar gezondheid. Centraal in de methode VanzelfGenezen (methode-VzG) staat dat elk mens uniek is. Elk mens heeft namelijk zijn eigen unieke kwetsbaarheden, afhankelijkheden, behoeftes en verlangens en (dus) verantwoordelijkheden. De complexiteit en dynamiek van elk individu staat verbeeld in het Persoonlijk Dynamisch Model.
Ik gebruik het als hulpmiddel voor mijn (bio)logica en aanpak in mijn toepassing van integrale geneeskunde.
De video-reeks bestaat uit 8 video’s die niet zozeer de inhoud van het boek volgen maar meer tezamen het fundament vormen voor de methode-VzG.video 1: de patient

 • mens als uniek complex biologisch systeem;
 • mens als evenwicht zoekend systeem;
 • verstoring van evenwicht veroorzaakt klachten.


video 2: niet-weten

 • dynamiek tussen patient en arts;
 • niet-weten, de essentie van geneeskunde;
 • maakbaarheid versus ontstaan. 


video 3: zelfregulerend vermogen

 • vermogen tot verzorgen van evenwicht;
 • lichaamstaal;
 • daar naar luisteren en handelen.

video 4: uit-nood-igen           

 • klachten als een patroon;
 • de arts nodigt uit (uit-nood-igen);
 • plan van aanpak.


video 5: systeem-denken      

 • de hele mens als systeem;
 • Persoonlijk Dynamisch Model (PDM);
 • PDM in de dagelijkse praktijk.


video 6: verbonden keuze      

 • zelf keuze’s maken;
 • afwegingen en zelfreflectie;
 • doen van ‘huiswerk’.


video 7: de buik                 

 • belang van de buik;
 • poort tot ons lichaam;
 • ziekte en herstel.


video 8: gevoel

 • je eigen unieke gevoel;
 • ontkennen van gevoel;
 • voelend aanwezig zijn.