Vijf elementen: lezersvragen –

In het boek VanzelfGenezen komt de leer van de vijf elementen uit de Traditional Chinese Medicine summier ter sprake. In bijlage blz. 133 t/m 135 van het boek VanzelfGenezen wordt duidelijk dat de leer van de vijf elementen een essentieel onderdeel is van het Persoonlijk Dynamisch Model en deel uitmaakt van mijn geneesmethode. Omdat lezers hierover verder weinig terug vonden in het boek zijn ons hierover vragen gesteld. Daar gaan we nu op in.

Ik was eens voor een korte vakantie in Zwitserland.  Zittend voor mijn chalet, werd ik overrompeld door de overweldigende aanwezigheid van aarde, lucht, water en zon. Deze worden wel de vier elementen genoemd. Binnen de TCM wordt voor het element lucht, het begrip Boom (of ook wel ‘Hout’) gebruikt. Deze vier elementen zijn stoffelijk. In zo’n omgeving wordt het nog eens voelbaar duidelijk hoe afhankelijk we van deze elementen zijn. Afhankelijk voor het op orde houden van ons lichaam, en daarmee onze gezondheid . Elk van de vier elementen vind je terug in onze behoefte aan- en noodzaak tot ademhalen, drinken en eten. In voedsel vind je ze alle vier terug. Voedsel heeft kunnen ontstaan door de wisselwerking tussen voedingsstoffen uit de aarde, lucht en water en door de inwerking van de zon (fotonen).

De opname en afgifte (stofwisseling) van lucht, water en voedsel vindt plaats via de slijmvliezen. Dit is de plek waar de buitenwereld getransformeerd wordt tot ‘binnenwereld’, namelijk je lichaam. Alleen doordat we goedwerkende slijmvliezen hebben, kunnen we leven. Als dát geen afhankelijkheid is!
Al sinds de Oudheid wist men van het belang van deze vier elementen vanuit de directe waarneming van de natuur. De geneesmethodes uit die tijd waren gebaseerd op die elementen. Het is dus zaak om zorg te hebben voor goede kwaliteit aan lucht, water en aarde. Dit is een basale uitleg over het belang van de vier stoffelijke elementen.

Er is nog een vijfde element, Metaal, en een extra element in Vuur dat ik heb toegevoegd door het element Vuur te splitsen in Vuur 1 en Vuur 2. Dit wordt in een ander artikel in ‘Inspiratie’ verder uitgediept. Het is een té groot concept om kort te kunnen beschrijven. De leer van de vijf elementen neemt in de Chinese (oosterse) filosofie en geneeskunde een fundamentele plaats in. Deze leer is geen theorie. Het is een diep doorleefd systeem, gebaseerd op de directe waarneming van het leven, dat continu in beweging en verandering is en niets statisch heeft. Zo geldt dit ook voor het menselijk lichaam. De leer van de vijf elementen is een systeem dat deze verandering beschrijft en uitdrukt in vijf verschillende fases. Op deze manier kan verklaard worden hoe processen veranderen en hoe ze met elkaar in verband staan. Een andere benaming is de leer van de vijf transformaties; dit geeft beter de dynamiek weer die kenmerkend is voor de oosterse visie op het leven.

In de acupunctuur bijvoorbeeld, wordt uitvoerig gebruik gemaakt van de logica van de vijf elementenleer. Het is echter geen leer die alleen toepasbaar is op geneeskunde maar op alle aspecten van het dagelijkse leven. (zie boek VanzelfGenezen, blz. 133/134)